تست هالیدی holiday test (منفذیابی) عایق یا holiday detector

یکی از تست هایی که پس از انجام عایق کاری بر روی لوله های فولادی انجام می شود تست منفذیابی یا همان تست هالیدی می باشد

تست هالیدی با یک دستگاه  قابل حمل انجام می شود این دستگاه داری یک سر خروجی عموماً منفی که به بدنه فلز نصب می شود و سمت دیگر بسته به نوع آزمایش تجهیز به مورد تست می تواند حالت های مختلفی داشته باشد

تست هالیدی
دستگاه منفذیاب

این دستگاه می تواند کوچکترین حفره ها در سطح پوشش را که حتی به چشم نمیاید را تشخیص دهد و بعد از پیدا شدن این حفره ها علامت گذاری می شوند تا اصلاح پوشش انجام شود.

انجام تست هالیدی یا منفذ یاب بسیار مهم می باشد به این دلیل که کوچکترین منافذ هرچند ریز و میکروسکوپی اگر ترمیم نشوند در شرایط مدفون در خاک عوامل از منافذ عبور کرده و خیلی سریع خوردگی شروع می شود.

انواع دستگاه های تست هالیدی یا منفذیاب

دونوع اصلی دستگاه تست هالیدی وجود دارد که یکی دستگاه تست ولتاژ پایین و دیگری دستگاه تست ولتاژ بالا

اولین دستگاه برای تست لایه های نسبتا نازک پوشش با ضخامت های 500 میکرون یا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه بیشتر برای تشخیص عیوب سوراخ های بسیار کوچک یا اصطلاحا سوزنی مناسب است

دومین دستگاه ولتاژ بالا برای تشخیص لایه های با ضخامت های بیشتر از 500 میکرون می باشد هرچه ضخامت پوشش بیشتر باشد ولتاژ بیشتری برای تشخیص عیب لازم است توجه شود که در هنگام تست هالیدی با دستگاه های فشار قوی احتیاط شود زیرا ولتاژ بیش از حد می تواند به پوشش آسیب وارد کند.

holiday detector