تعمیر خرابی پوشش در زمان جابجایی

خرابی متریال اجرایی در زمان جابجایی توسط جرثقیل در کانال و عیب یابی و تعمیر آن توسط پرسنل اجرایی شرکت آدرین شیمی آروند.

آسیب دیدن پوشش در هنگام جابجایی
علامت گذاری خرابی پوشش جهت ترمیم
جهت مشاهده مقاله آموزش تعمیر خرابی متریال اجرایی لوله ها با عایق سرد کلیک کنید.تعمیر عایق لوله