گواهی استاندارد محصولات نوار عایق آدرین شیمی

از بخش زیر میتوانید استاندارد های مربوط به هر محصول تولیدی در شرکت آدرین شیمی را دانلود فرمایید. درصورت نیاز به مشاوره می توانید از بخش ارتباط باما استفاده نماید.

نوار مشکی

lGS-M-TP-14-4(1)

سرجوش

IGS M -TP-014-5(2)

نوار سه لایه

IGS M-TP-014-2-C(2)

پرایمر - P27

IGS-M-TP-014-5(2)

نوار سفید

IGS M -TP-25(0)

پرایمر -P19

IGS-M-TP-14-4(1)