ماموریت و دیدگاه

شرکت آدرین شیمی آروند پیشرو در تولید نوار چسب عایق (سرد) ضد خوردگی لوله های فولادی دفنی به همراه پرایمر در خطوط انتقال صنایع نفت، گاز ،پتروشیمی و ساختمان در کشور است.
شرکت با بکارگماری سرمایه های انسانی متخصص ، کارآزموده و مجرب و بکارگیری تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و راهکارهای حرفه ای ، با هدف تأمین نیازهای صنعت کشور در بالاترین سطح کیفی ومتناسب با مقصد و ماهیت سازمان و منطبق با استانداردهای بین المللی، منطقه ای و ملی محصولات فعالیت مینماید.