همایش ها و رویداد های شرکت آدرین شیمی آروند

نمایشگاه

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پلایش و پتروشیمی

حضور شرکت آدرین شیمی آروند در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پلایش و پتروشیمی واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 35 غرفه 3027
ادامه همایش
حضور شرکت آدرین شیمی در بیست و ششمین نمایشگاه نفت و گاز

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پلایش و پتروشیمی

حضور شرکت آدرین شیمی آروند در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پلایش و پتروشیمی واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن ۳۸B، غرفه شماره ۴۰۱۴
ادامه همایش
IMG_2136

دوره آموزشی شرکت گاز استان گلستان

برگزاری دوره آموزشی شرکت گاز استان گلستان توسط شرکت آدرین شیمی آروند مهر 1401
ادامه همایش